Gratis kurs: Styrk din selvfølelse og selvtillit

Dette blir du bevisst på  gjennom kurset

Styrer  du livet ditt fra førersetet? Er du deg bevisst hvordan du påvirker andre mennesker? Gode relasjoner til andre mennesker er viktig for et lykkelig liv.

Mental trening er like viktig som fysisk trening. Det du tenker former livet ditt. Bli bevisst dine tanker!

Alle har vi indre kritikere som får oss til å føle at vi ikke er gode nok. Å føle at du ikke strekker til kan føre til ensomhet. Kurset gjør deg bevisst på dine styrker.

Vi i UngSupport har lang erfaring med å jobbe direkte  med ungdommer i ulike sammenhenger. Vi ønsker  gjennom gratiskurset å gi flere muligheten til å bli bevisst hvordan du selv kan jobbe, for å gjøre de endringer som må til for oppnå de resultater du ønsker. Velkommen på kurs!

Anne Markgren (5)